Dobrovolnické centrum FN v Motole
„Pomáháme vám pomáhat“

ÚVOD

Chci být dobrovolníkem se psem ve FN Motol

Pokud máte zájem s Vaším pejskem do nemocnice docházet, tak neváhejte a ozvěte se nám. Na canisterapii ve FN Motol Vás připravíme, nepožadujeme žádné speciální zkoušky. Vhodnost psa a jeho využití pro canisterapeutický program posoudí metodik a koordinátorka DC na základě testování psa.

Úvodní pohovor

Nejprve se domluvíte na termínu pohovoru s naší koordinátorkou.

Na této schůzce se dozvíte, jak u nás canisterapie probíhá, co je vše potřeba a také nám prozradíte, jaká je vaše představa o zapojení do dobrovolnického programu. V rámci tohoto setkání proběhne první testování pejska. Nemusíte se ničeho bát a ani se na nic připravovat. Pokud něco nepůjde, nevadí, poradíme Vám, jak s pejskem pracovat.

Náhledy canisterapie bez psa

Pro konkrétnější představu o canisterapii v nemocnici Vás čekají náhledy na canisterapii zkušených dobrovolníků se psem (dětské i dospělé odděleni). Na tyto návštěvy docházíte bez psa.

Druhé testování psa

Nyní již máte konkrétní představu o tom, jak canisterapie v nemocnici probíhá, co by váš pes měl zvládat a umět. Druhé testování psa probíhá přímo v nemocnici.

Školení„Dobrovolník a pes v nemocnici“

Školení je vedeno interaktivní formou a je ukončeno závěrečnou zkouškou.

O vašem zapojení do canisterapeutického programu s konečnou platností rozhoduje metodik a koordinátorka DC.

Dobrovolníkům nabízíme
 • zaškolení
 • semináře
 • supervize
 • pomůcky pro aktivity
 • zapůjčení knih
 • potvrzení o dobrovolnické činnosti

Canisterapii lze rozdělit na dva typy

Typ vedený profesionálem (psychologem, lékařem, pedagogem,…)

Typ vedený laikem ve spolupráci profesionálů

Tento druhý typ probíhá ve FN Motol

Dobrovolník je speciálně proškolen, spolupracuje s personálem oddělení, ale nevykonává „opravdovou“ terapii. Rozveselení a odpoutání od stereotypu však není vůbec málo.

Pravidla programu

Canisterapeutický program se řídí interní směrnicí FNM.

Canisterapie se koná se souhlasem pacienta, ošetřujícího lékaře a u nezletilých i zákonného zástupce.

Formy docházení

Pravidelná skupinová a individuální canisterapie

Probíhá 1x týdně na konkrétních klinikách:
 • Dětská psychiatrická klinika
 • Dětská neurologie
 • Dětská chirurgie
 • Dětské ARO
 • Centrum následné péče

Individuální canisterapie probíhá na vyžádání pacienta, zdravotního personálu, rodinných příslušníků. Časová frekvence návštěv je stanovena dle potřeb pacienta.

Hromadné psí akce

Tyto akce organizujeme 1x za měsíc pro všechny dětské kliniky a také pro dospělé pacienty v Centru následné péče. Mezi oblíbené patří: Psí odpoledne, Velikonoční setkání,Mikulášská nadílka.

Pravidelný dobrovolník dochází 1x týdně na vybrané oddělení.

Nepravidelný dobrovolník dochází na hromadné psí akce 1x za měsíc.


© 2015 | web: DATOR3 Services, a.s. | design: Jana Rennerová mapa webu