Dobrovolnické centrum FN v Motole
„Pomáháme vám pomáhat“

ÚVOD

Kdo je dobrovolník

Dobrovolníkem je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Dobrovolníkem může být kdokoliv, protože každý z nás umí něco, co může poskytnout ostatním.

Dobrovolník v nemocnici má svou specifickou roli
  • Dobrovolník se (na rozdíl od zdravotnického personálu) nemusí zajímat a starat o nemoc a o to, co pacient nemůže, ale orientuje se na to, co je zdravé a co pacient i přes svou nemoc může.
  • Dobrovolník se orientuje na lidský kontakt, jinak řečeno „stará se o člověka ne o pacienta.“
  • Dobrovolník nenahrazuje práci odborného personálu, ale na úrovni svých možností a schopností ji vhodně podporuje a doplňuje.

Výtvarná dílna

© 2015 | web: DATOR3 Services, a.s. | design: Jana Rennerová mapa webu