Dobrovolnické centrum FN v Motole
„Pomáháme vám pomáhat“

ÚVOD

Dobrovolnický program ve FN Motol

Fakultní nemocnice v Motole patří k prvním nemocnicím v ČR, kde od konce roku 1999 začal fungovat dobrovolnický program.

Od roku 2004 je Dobrovolnické centrum FNM nedílnou součástí nemocnice, organizačně spadá pod útvar náměstkyně pro ošetřovatelskou péči.


Realizaci dobrovolnického programu se věnuje:

Interní garant: Mgr. Jana Nováková, MBA, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči
Manažerka programu
Koordinátor dobrovolníků
Koordinátorka canisterapie a zooterapie
Supervizorky dobrovolníků


© 2015 | web: DATOR3 Services, a.s. | design: Jana Rennerová mapa webu